متن آهنگ گروه پالت به نام این ماجرا

Lyrics Music Pallett Called In Majera

+ قسمتی از ترانه آهنگ این ماجرا

این ماجرا تا کجای چشم تو طول میکشد
این حادثه تا کجای دست های من
این قصه ها تا کجای شب تکرار تکرار می شوند ای یار ای دلدار
این سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد

دانلود آهنگ گروه پالت به نام این ماجرا

متن آهنگ این ماجرا از گروه پالت


این ماجرا تا کجای چشم تو طول میکشد
این حادثه تا کجای دست های من
این قصه ها تا کجای شب تکرار تکرار می شوند ای یار ای دلدار
این سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد
این ابرها تا کجای اشک های من
این سرنوشت تا کجای زمان تاپ تاپ می خورد ای یار ای دلدار
رودهاتو فراموش می کنم قله ها هاتو فراموش میکنم
پاهام گیر می کنند توی دشت های کویرت
دست هام چنگ می زنند به ابرهای بی بارانت
من پرواز می کنم تا دورتر از دست های تو
من پرواز می کنم تا دورتر از آغوشت
من پرواز می کنم تا خیابان هایی سرد
که وقتی فریاد میزنم مادر مادر هیچکس نشنود
این خاطرات تا کدام دفترچه طول می کشد
این ماجرا به کدام سریال راه می یابد
این آوازها تا کدام گوش نا شنوا تکرار تکرار تکرار تکرار می شود
♫♫♫♫
دروغ گفتند که آفتاب همه جا سرخ است
دروغ گفتند که آسمان همه جا آبیست
من آفتاب را سرخ تر آسمان را آبی تر
و خاک را حاصل خیز تر میخواهم..
رودهاتو فراموش می کنم
قله ها هاتو فراموش می کنم
این ماجرا دشت هاتو فراموش می کنم
تا کجای چشم تو طول میکشد
این حادثه دست هاتو فراموش می کنم
تا کجای دست های من این قصه ها
شهر هاتو فراموش تا کجای شب
این سرزمین خونه هاتو فراموش میکنم
تا کجای چشم تو طول می کشد
الفباتو فراموش میکنم
این ابرها تا کجای اشک های من

لینک کوتاه مطلب
4 مارس 2020 5,182 0
نظرات