متن آهنگ وحید دندی و علی صدیق به نام دلم گرفته

متن آهنگ وحید دندی و علی صدیق به نام دلم گرفته

متن آهنگ وحید دندی و علی صدیق به نام دلم گرفته


 

 

روزای من همش شده شبیه هم
یکی دیگه کنارشه که نیست شبیه به من
صدامو میشنوه خوب میدونم اینو
به راحتی گرفت همه زندگیمو
یه روزی یادمه میزدی دم از عشق
واسه گوشیت تاریخ تولدم بود رمزش
اما امروز دیگه تغییر و حس میکنی
دیگه واسه منو امثال من نداری ارزش
بعد تو آرزوها مردن
مقصر خودمم چوب سادگیمو خوردم
باشه از این به بعد دیگه نه من نه تو
نه اشکاتو میخوام نه دیگه خنده تو
♫♫♫♫
روزای من همش شده شبیه هم
یکی دیگه کنارشه که نیست شبیه به من
صدامو میشنوه خوب میدونم اینو
به راحتی گرفت همه زندگیمو
یه روزی یادمه میزدی دم از عشق
واسه گوشیت تاریخ تولدم بود رمزش
اما امروز دیگه تغییر و حس میکنی
دیگه واسه منو امثال من نداری ارزش
بعد تو آرزوها مردن
مقصر خودمم چوب سادگیمو خوردم
باشه از این به بعد دیگه نه من نه تو
نه اشکاتو میخوام نه دیگه خنده تو
♫♫♫♫
روزای من همش شده شبیه هم
یکی دیگه کنارشه که نیست شبیه به من
صدامو میشنوه خوب میدونم اینو
به راحتی گرفت همه زندگیمو
یه روزی یادمه میزدی دم از عشق
واسه گوشیت تاریخ تولدم بود رمزش
اما امروز دیگه تغییر و حس میکنی
دیگه واسه منو امثال من نداری ارزش
بعد تو آرزوها مردن
مقصر خودمم چوب سادگیمو خوردم
باشه از این به بعد دیگه نه من نه تو
نه اشکاتو میخوام نه دیگه خنده تو
♫♫♫♫
روزای من همش شده شبیه هم
یکی دیگه کنارشه که نیست شبیه به من
صدامو میشنوه خوب میدونم اینو
به راحتی گرفت همه زندگیمو
یه روزی یادمه میزدی دم از عشق
واسه گوشیت تاریخ تولدم بود رمزش
اما امروز دیگه تغییر و حس میکنی
دیگه واسه منو امثال من نداری ارزش
بعد تو آرزوها مردن
مقصر خودمم چوب سادگیمو خوردم
باشه از این به بعد دیگه نه من نه تو
نه اشکاتو میخوام نه دیگه خنده تو

لینک کوتاه مطلب
6 آوریل 2017 3,325 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ