متن آهنگ مهدی دی تو به نام نفازولین

متن آهنگ مهدی دی تو به نام نفازولین

متن آهنگ مهدی دی تو به نام نفازولین


 

 

ها چیه به چی نگاه میکنی روشنش دیگه معتلش نکن
ها چیه بهت برخورد نکنه خشاب های قرصی که زدم به تو
کام سیگار توهمی خندهام هم تقلبی
نگاه این سری داد نمیزنم شوخی هاتو کمترش کن
خراب شدی بس تو هم ریلسی اره نه
سه شبه به عشق جمع بیداری
عشق اونه مغزت پوکه نرو مسیرو اشتباه رفتم
نداشتم حتی سیگار با چای باز توهم عشقت پا بده
ها چیه به چی نگاه میکنی روشنش دیگه معتلش نکن
ها چیه بهت برخورد نکنه خشاب های قرصی که زدم به تو
کام سیگار توهمی خندهام هم تقلبی
نگاه این سری داد نمیزنم شوخی هاتو کمترش کن خراب شدی
شوخی هاتم کم ترش کن الان چهار روزه که تو از گردن کبودی
خراب شدی مثل اوار تو زندگیم دست بردار و برو تو هم پی زندگیت
وقتی راحت میگذره این روز های من پس تو هم ریلکسی خوبه اره نه
پر گل بود چاغیم دود تو ریه ها سه شبه به عشق جمع بیداریم
میدونم الان کیفیت کوکه عشقت اونه مغزت پوکه
نرو مسیر و اشتباه ست رفتم تند و تند انقدر دوییدم که خستم
نداشتم حتی سیگار با چایی عشق دوتایی عشق و بی خوابی

لینک کوتاه مطلب
17 آوریل 2017 4,029 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ