متن آهنگ مجتبی دل زنده به نام باران

متن آهنگ مجتبی دل زنده به نام باران

متن آهنگ مجتبی دل زنده به نام باران


 

 

وای باران باران وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست
آسمان سربی رنگ من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ
میپرد مرغ نگاهم تا دور باران باران پر مرغان نگاهم را شست
خواب رویای فراموشی هاست
خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست
دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند
مهر در صبح دمان داس به دست خرمن خواب مرا میچیند
آسمان ها آبی پر مرغان صداقت آبیست
دیده در آینه ی صبح تورا میبیند دیده در آینه ی صبح تورا میبیند
وای باران باران وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست
وای باران باران وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست
آسمان سربی رنگ من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ
میپرد مرغ نگاهم تا دور باران باران پر مرغان نگاهم را شست
خواب رویای فراموشی هاست
خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست
دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند
مهر در صبح دمان داس به دست خرمن خواب مرا میچیند
آسمان ها آبی پر مرغان صداقت آبیست
دیده در آینه ی صبح تورا میبیند دیده در آینه ی صبح تورا میبیند
وای باران باران وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست

لینک کوتاه مطلب
12 آوریل 2017 1,535 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ