متن آهنگ شیرازیس بند به نام ایران وطنم

متن آهنگ شیرازیس بند به نام ایران وطنم

متن آهنگ شیرازیس بند به نام ایران وطنم


 

 

تا در گِل تقدیر دمید آن دم را
بی واژه نوشت قصه‌ی عالم را
تا در گِل تقدیر دمید آن دم‌را
بی واژه نوشت قصه ی عالم را
ایران وطنم، ایران وطنم
ایران وطنم روز ازل بی تردید
از خاک تو می‌ساخت
از خاک تو میساخت خدا آدم را
ایران وطنم ایران وطنم
ایران وطنم روز ازل بی تردید
از خاک تو میساخت خدا آدم را
گَر دل تب شعله های سرکش گیرد
از حُرم تن تو مرگ آتش گیرد ، آتش گیرد
گر دل تب شعله های سرکَش گیرد
از هرم تن تو مرگ آتش گیرد ، آتش گیرد
دل سوخته ای باش که با نام وطن
آه تو کمان ز دست آرش گیرد
ایران وطنم، ایران وطنم، ایران وطنم ایران
♫♫♫♫
تا در گِل تقدیر دمید آن دم را
بی واژه نوشت قصه‌ی عالم را
تا در گِل تقدیر دمید آن دم‌را
بی واژه نوشت قصه ی عالم را
ایران وطنم، ایران وطنم
ایران وطنم روز ازل بی تردید
از خاک تو می‌ساخت
از خاک تو میساخت خدا آدم را
ایران وطنم ایران وطنم
ایران وطنم روز ازل بی تردید
از خاک تو میساخت خدا آدم را
گَر دل تب شعله های سرکش گیرد
از حُرم تن تو مرگ آتش گیرد ، آتش گیرد
گر دل تب شعله های سرکَش گیرد
از هرم تن تو مرگ آتش گیرد ، آتش گیرد
دل سوخته ای باش که با نام وطن
آه تو کمان ز دست آرش گیرد
ایران وطنم، ایران وطنم، ایران وطنم ایران

لینک کوتاه مطلب
16 آوریل 2017 1,121 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ