متن آهنگ سید شفا حقیقی به نام معلم

متن آهنگ سید شفا حقیقی به نام معلم

متن آهنگ سید شفا حقیقی به نام معلم


 

 

ای معلم کل عالم با یقین مدیون توست
آدمی هر چه که دارد بعد رب مرهون توست
گر کسی عالم شده از علم و تدریس تو شد
عالمی در انتظار فر روز افزون توست
آنچنان بر نحوه ی تدریس علمت ماهری
من گمان بردم که تدریس از ازل در خون توست
ای معلم کل عالم با یقین مدیون توست
آدمی هر چه که دارد بعد رب مرهون توست
گر کسی عالم شده از علم و تدریس تو شد
عالمی در انتظار فر روز افزون توست
آنچنان بر نحوه ی تدریس علمت ماهری
من گمان بردم که تدریس از ازل در خون توست
ای معلم کل عالم با یقین مدیون توست
آدمی هر چه که دارد بعد رب مرهون توست
گر کسی عالم شده از علم و تدریس تو شد
عالمی در انتظار فر روز افزون توست
آنچنان بر نحوه ی تدریس علمت ماهری
من گمان بردم که تدریس از ازل در خون توست
ای معلم کل عالم با یقین مدیون توست
آدمی هر چه که دارد بعد رب مرهون توست
گر کسی عالم شده از علم و تدریس تو شد
عالمی در انتظار فر روز افزون توست
آنچنان بر نحوه ی تدریس علمت ماهری
من گمان بردم که تدریس از ازل در خون توست

لینک کوتاه مطلب
2 آوریل 2017 3,117 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ