متن آهنگ سعید پورمحمد به نام کلید ساز

متن آهنگ سعید پورمحمد به نام کلید ساز

متن آهنگ سعید پورمحمد به نام کلید ساز


 

 

اگه بختِ تو بسته اگه دلت شکسته
کلیدِ قفل و مِجری هم داریم مجری میسازیم کلید میندازیم
کجاست صندوقِ بسته کجاست قفلِ شکسته
گر از واکردنِ در ناامیدی بیار قفلو که بندازم کلیدی
دری گر بسته و ناسست گردد به سر انگشت همت باز گردد
کلیدا دسته دسته به هم اینجوری بسته
کلید قفلو مِجری هم داریم مجری میسازیم کلید میندازیم
شعر آهنگ جدید سعید پورمحمد کلید ساز
کلیدِ هر درِ بسته امید است که پایان سیاهیها سپید است
مشو غمگین اگه صندوقچه بسته به دست بنده این دسته کلید است
اگه درِ خونه بسته اگه قفلش شکسته
کلیدا دسته دسته به هم اینجوری بسته
کلید قفلو مِجری هم داریم مجری میسازیم کلید میندازیم
♫♫♫♫
اگه بختِ تو بسته اگه دلت شکسته
کلیدِ قفل و مِجری هم داریم مجری میسازیم کلید میندازیم
کجاست صندوقِ بسته کجاست قفلِ شکسته
گر از واکردنِ در ناامیدی بیار قفلو که بندازم کلیدی
دری گر بسته و ناسست گردد به سر انگشت همت باز گردد
کلیدا دسته دسته به هم اینجوری بسته
کلید قفلو مِجری هم داریم مجری میسازیم کلید میندازیم
شعر آهنگ جدید سعید پورمحمد کلید ساز
کلیدِ هر درِ بسته امید است که پایان سیاهیها سپید است
مشو غمگین اگه صندوقچه بسته به دست بنده این دسته کلید است
اگه درِ خونه بسته اگه قفلش شکسته
کلیدا دسته دسته به هم اینجوری بسته
کلید قفلو مِجری هم داریم مجری میسازیم کلید میندازیم

لینک کوتاه مطلب
6 آوریل 2017 2,691 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ