متن آهنگ امیر سربازی به نام مرا ببوس

متن آهنگ امیر سربازی به نام مرا ببوس

متن آهنگ امیر سربازی به نام مرا ببوس


 

مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار
برو خدا نگه دار که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم
در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من
دختر زیبا از برق نگاه تو اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشبه من
♫♫♫
در میان طوفان هم پیمان با قایق ران ها
گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها
به نیمه شب ها دارم با یادم پیمان ها
که بر فروزم آتش در کوهستان ها
در میان طوفان هم پیمان با قایق ران ها
گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها
به نیمه شب ها دارم با یادم پیمان ها
که بر فروزم آتش در کوهستان ها
شب سیاه سفر کنم سپیده را گذر کنم
نگه کنم گل … سرشک غم به دامن
برای من نیفکن
دختر زیبا از برق نگاه تو اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشبه من
مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار
مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار
برو خدا نگه دار که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم
در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من
دختر زیبا از برق نگاه تو اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشبه من

لینک کوتاه مطلب
9 سپتامبر 2017 2,681 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ