متن آهنگ امیرحسین تقوی به نام هوای تو

متن آهنگ امیرحسین تقوی به نام هوای تو

متن آهنگ امیرحسین تقوی به نام هوای تو


 

 

خیلی وقت بودکه روزاواسم هیچ فرقی نداشت
شب سیاهی بودوبس که اونم معنی نداشت
تک وتنهابودم و یه خیال پوچ وسرد
کسی که چیزی نداشت جز یه مشت فریادودرد
یه سوال بودکه مدام میخوردوجودمو
سهمم ازدنیاچیه ازامیدوآرزو؟
تاتوروشناختمت کل دنیام رنگی شد
روزام پرازحس وجود،شبام پرازقشنگی شد
سکوتموشکستی وشدی پناه خستگیم
چیزی ندارم جزنگات شدی همه دلبستگیم
بی تونمیدونم کیم‌حتی نمیدونم کجام
تازه میشم توی هوات شدی دلیل خنده هام
خیلی وقت بودکه روزاواسم هیچ فرقی نداشت
شب سیاهی بودوبس که اونم معنی نداشت
تک وتنهابودم و یه خیال پوچ وسرد
کسی که چیزی نداشت جز یه مشت فریادودرد
یه سوال بودکه مدام میخوردوجودمو
سهمم ازدنیاچیه ازامیدوآرزو؟
تاتوروشناختمت کل دنیام رنگی شد
روزام پرازحس وجود،شبام پرازقشنگی شد
سکوتموشکستی وشدی پناه خستگیم
چیزی ندارم جزنگات شدی همه دلبستگیم
بی تونمیدونم کیم‌حتی نمیدونم کجام
تازه میشم توی هوات شدی دلیل خنده ها
دانلود آهنگ جدید امیر حسین تقوی به نام هوای تو
خیلی وقت بودکه روزاواسم هیچ فرقی نداشت
شب سیاهی بودوبس که اونم معنی نداشت
تک وتنهابودم و یه خیال پوچ وسرد
کسی که چیزی نداشت جز یه مشت فریادودرد
یه سوال بودکه مدام میخوردوجودمو
سهمم ازدنیاچیه ازامیدوآرزو؟
تاتوروشناختمت کل دنیام رنگی شد
روزام پرازحس وجود،شبام پرازقشنگی شد
سکوتموشکستی وشدی پناه خستگیم
چیزی ندارم جزنگات شدی همه دلبستگیم
بی تونمیدونم کیم‌حتی نمیدونم کجام
تازه میشم توی هوات شدی دلیل خنده هام
خیلی وقت بودکه روزاواسم هیچ فرقی نداشت
شب سیاهی بودوبس که اونم معنی نداشت
تک وتنهابودم و یه خیال پوچ وسرد
کسی که چیزی نداشت جز یه مشت فریادودرد
یه سوال بودکه مدام میخوردوجودمو
سهمم ازدنیاچیه ازامیدوآرزو؟
تاتوروشناختمت کل دنیام رنگی شد
روزام پرازحس وجود،شبام پرازقشنگی شد
سکوتموشکستی وشدی پناه خستگیم
چیزی ندارم جزنگات شدی همه دلبستگیم
بی تونمیدونم کیم‌حتی نمیدونم کجام
تازه میشم توی هوات شدی دلیل خنده هام

لینک کوتاه مطلب
11 آوریل 2017 3,155 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ