متن آهنگ آراد تحویلداری به نام جز تو محال است

متن آهنگ آراد تحویلداری به نام جز تو محال است

متن آهنگ آراد تحویلداری به نام جز تو محال است


 

 

تمام من بد از تو شکستگی دل سردی
نشستم من به سود خود که برگردی
چرا من از شیدات تنهایم تنهاست
منو چه ساده از مرگ هم خانه کرده
مردی که نیت کرد مردت باشه
اینگی میکرد بی پرده نگار نه انگار جوز تو محال است
شمعی که روشن کرده ای هر گز در خانه دیگیر نمیسورد
تمام من بد از تو شکستگی دل سردی
نشستم من به سود خود که برگردی
چرا من از شیدات تنهایم تنهاست
منو چه ساده از مرگ هم خانه کرده
مردی که نیت کرد مردت باشه
دانلود آهنگ جدید آراد تحویلداری بنام جز تو محال است
اینگی میکرد بی پرده نگار نه انگار جوز تو محال است
شمعی که روشن کرده ای هر گز در خانه دیگیر نمیسورد
تمام من بد از تو شکستگی دل سردی
نشستم من به سود خود که برگردی
چرا من از شیدات تنهایم تنهاست
منو چه ساده از مرگ هم خانه کرده
مردی که نیت کرد مردت باشه
اینگی میکرد بی پرده نگار نه انگار جوز تو محال است
شمعی که روشن کرده ای هر گز در خانه دیگیر نمیسورد
تمام من بد از تو شکستگی دل سردی
نشستم من به سود خود که برگردی
چرا من از شیدات تنهایم تنهاست
منو چه ساده از مرگ هم خانه کرده
مردی که نیت کرد مردت باشه

لینک کوتاه مطلب
10 آوریل 2017 976 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ