دانلود مداحی مهدی میرداماد شب ششم محرم 94

دانلود مداحی مهدی میرداماد شب ششم محرم 94


متن نوحه از مهدی میرداماد


 

 

عمه من و رها کن تا گل پرپر بشم / عمه من و رها کن تا مثه اصغر بشم
تو شلوغی گودال یکی داره من و صدا میزنه / من و عمه رها کن عمو داره دست و پا میزنه
عمه جون داری میبینی دست و پا زدنش و / نیزه ها نشونه رفتن زخمای بدنش و
پنجه ها جلوی چشمام میبرن پیرنش
حالا نوبت من شد برم و عموم و یاری کنم / بذا عمه برم تا برا عمو جون کاری کنم
عمه بذا برم وقت پریدن رسید / عمه بذا برم باید از اینجا پرید
عمه جون من و سوزونده لخته خون دهنش / نیزه ها میشه شکسته عمه جون تو بدنش
قاتل جون عمومه زخمای روی تنش
***********
توی حمله نیزه پاره پاره شده پیروهنش / دارم عمه میبینم جای تیر و نیزه روی تنش
عمه دیگه نمونده طاقت موندن برام / عمه داره میبینه جون دادنم رو بابام
عمه جون حالا تو میدون زخمای من و ببین / روی خاک شبیه عباس دستای من و ببین
غرق خون شبیه قاسم چشمای من و ببین
عمه من و رها کن تا گل پرپر بشم / عمه من و رها کن تا مثه اصغر بشم
تو شلوغی گودال یکی داره من و صدا میزنه / من و عمه رها کن عمو داره دست و پا میزنه
عمه جون داری میبینی دست و پا زدنش و / نیزه ها نشونه رفتن زخمای بدنش و
پنجه ها جلوی چشمام میبرن پیرنش

لینک کوتاه مطلب
20 اکتبر 2015 9,686 0
نظرات
دانلود آهنگ جدید | پرشین سانگ